forside

Selskapsinformasjon

Naturlig lederskap har ved å sette fokus på den viktigste ”råvaren” som bedrifter og organisasjoner har – humankapitalen – , hjulpet våre kunder til betydelige gevinster.

  • Forbedrede prestasjoner
  • Økt lønnsomhet / børsverdi
  • Bedre kunde- / leverandørrelasjoner
  • Bedre samarbeid og "vi-følelse"
  • Motiverte medarbeidere
  • Forsterket ønsket kultur, verdier og lojalitet
  • Sammensveisede ledergrupper, team, mm.
  • Redusert sykefravær og utbrenthet
  • Effektiv forvaltning av human-kapitalen
  • Økt tiltrekning på de "gode hodene"

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as