forside

OU

Basert på egne erfaringer og interesse for forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap kan vi være en sterkt forretningsorientert prosesspartner.

I moderne organisasjonspsykologi er gestalt en av de mest anerkjente metodene for prosessorientert utvikling. Metoden baserer seg på helhetstenkning og baserer seg på at alle organisasjoner og mennesker har et stort utviklingspotensial og ressurser til å realisere dette.

Gestalt er opptatt av her og nå og inkluderer motstand som et naturlig fenomen som ikke skal bekjempes , men et uttrykk for at mennesker opplever situasjoner på forskjellig måte.

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as