forside

Event management - OPPLEVELSE OG LÆRING I SAMSPILL

Å finne frem til konsepter som deltakerne ikke har vært med på før er etter hvert blitt vanskelig. Å finne frem til aktiviteter som understøtter målsettingen med eventet og danner en rød tråd gjennom hele arrangementet er en enda større utfordring. For å få god ROI bør et event sees i en større sammenheng og det bør legges vesentlig vekt på for- og etterarbeide. I tillegg bør man få med seg potensiell individuell og organisatorisk læring. Vi tilbyr våre kunder å sette eventet inn i en relevant kontekst ved å videreføre erfart læring i en profesjonell coaching- og utviklings-prosess. I disse faktorene ligger vår styrke.

Event management

Vi arbeider tett sammen med våre oppdragsgivere og finner i fellesskap frem til unike destinasjoner og konsepter som gjør at man får en varig effekt og en forretningsmessig avkastning på investeringene.

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as